Innan varje nyval eller val är det mycket tryck media som floreras bland de olika partier runt om i valstugorna. Detta tycker vi är både kul samt intressant om hur grafisk produktion än idag kan locka både unga som äldre väljare.

ARBETET PÅ ETT TRYCKERI – SÅ FUNKAR DET

På ett flertal tryckerier i  Stockholm arbetar yrkesfolk med både digitaltryck och offset integrerat med variabeltryck och crossmedia. Hur går egentligen arbetet till då? Det finns ett flertal metoder för att åstadkomma snygga slutresultat för olika sorters tryck. Ingen dag på jobbet är den andra lik för en tryckare. Varje projekt är unikt och kräver att vi hittar nya lösningar.

TRYCKTEKNIKER I MASSOR

De vanligaste och mest väletablerade teknikerna är offsettryck, en så kallad indirekt tryckmetod. Med det menas att tryckaren först gör ett gummiunderlag med trycket och därefter överför det till papper. Offset passar för tillverkningen av exempelvis tidningar, kalendrar och böcker.

Inom begreppet digitaltryck ryms flera metoder. Hp indigo har samma princip som offset men tar längre tid och blir relativt dyrt i större upplagor. Xerografi är tekniken som används i laserskrivare, kopiatorer och digitaltryckpressar med mera. Ett färgpulver med så små partiklar att de ser ut som flytande vätska används.

För att skapa personliga trycksaker används vad som kallas variabeltryck. Det går väldigt bra ihop med digitaltryck. Varje tryck kan göras unikt, ibland med något så enkelt som adresser på reklamutskick. Tekniken används även för att skapa individuella erbjudanden till uppdragsgivarens kunder utifrån deras köpvanor. Här används informationen från kundregister som grund.

Tryckeri Stockholm är ett företag som valt att hänga  med i den tekniska utvecklingen, därför arbetar dem numera med att inkorporera crossmedia i deras trycksaker. Genom en personlig kod eller webbadress anknyter det tryckta materialet till webben.

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

I början av processen är allt som behövs en idé. Utifrån den formas arbetet och den slutgiltiga produkten. Text, layout och eventuellt även bilder sätts ihop för att bilda tryckets design. En stor del av vårt jobb är att kommunicera med kunden för att ta reda på vad de är ute efter. Utefter önskemålen är det sedan vår uppgift att ta fram förslag på papper, trycktekniker, eventuella sätt att använda variabeltryck och crossmedia och mycket mer.

Upplägget är färdigplanerat kickar det riktiga arbetet igång. Till att börja med gös ett provtryck. Det består av en utskrift som i största möjliga mål visar hur det färdigtryckta resultatet kommer se ut. Förhandsgranskningen är den sista chansen under projektets gång att redigera. Från vår sida är placering och storlek på trycket de mest grundläggande sakerna att hålla koll på.

De sista finslipningarna är det dags att dra igång själva tryckandet. Tryckarna ställer sig vid pressarna och trycker den önskade upplagan, men vi är inte klara där. Sedan är det dags för efterbehandling. Effektiv bearbetning är vad som omvandlar en hög med papper till en färdig produkt. För bundna trycksaker som tidningar, manualer och böcker är steget därefter bindning. Sist men inte minst kommer distributionen, vi kan ju inte behålla produkterna på tryckeriet. De flesta sköter paketering, adressering och utskick. Ett annat bra sätt alternativ är att kombinera klassisk grafisk produktion med modern form av marknadskommunikation såsom animeradreklamfilm, SVT har skrivit om en granskning gällande olika valfilmer de olika politiska partier producerat. Attenfallshus är ett byggföretag vars sida som vi vill exemplifiera med som exempel på hur en hantverkarsida kan se ut. Dessa hantverkare verkar inom byggindustrin och bygger nyckelfärdiga attefallshus runt om i Stockholm med omnejd.