Blogg

Modell 8

Stärka byggyrkets status. Delprojekt/aktivitet: 8:1 Förnya informationen om byggyrkena och byggsektorn och översätta dessa till de vanligaste språken. Distribution till hushåll, via SYV i grundskolan och via invandrarorganisationerna. 8:2 Rosa bodar för tjejer under APU – en PR-aktivitet för att fånga mediernas

Modell 7

Utveckla nya utbildningsformer för nyanlända invandrare. Delprojekt/aktivitet: 7:1 Nytt system för att kunna översätta invandrares kompetens till den svenska byggarbetsmarknadens krav. Ett valideringsinstrument som kan innehålla yrkestester. 7:2 Kontakta de som kör taxi i Malmö och har byggbakgrund. Dess personer kan ingå

Modell 6

Påverka värderingar och beteendemönster i positiv riktning beträffande invandrare och kvinnor hos skolledning, lärare och elever under byggutbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Delprojekt/aktivitet: 6:1 Införande av ämnet mångfald i lärarutbildningarna på alla nivåer. 6:2 Attitydundersökning av ungdomar i byggutbildningarna. 6:3 Överföring

Modell 5

Öka intresset hos kvinnor att söka byggutbildning. Delprojekt/aktivitet: 5:1 Före PRAO skall öppet hus på byggprogrammet genomföras en vardag och en lördag. (jmfr 4:1) 5:2 Information till föräldrar om olika byggyrken och byggsektorn. 5:3 Yrkesverksamma kvinnor kommer ut till högstadieklasser för att berätta

Modell 4

Öka intresset hos ungdomar med utländsk bakgrund att söka byggutbildning. Delprojekt/aktivitet: 4:1 Före PRAO skall Öppet Hus på byggprogrammet genomföras en vardag och en lördag, dessutom skall nya former för information om byggsektorns olika yrken prövas. 4:2 Översätta informationen om byggyrkena och

Modell 3

Öka det livslånga lärandet. Delprojekt/aktivitet: 3:1 Ge Galaxenanställda möjlighet att få en ny karriär, varva teori med praktik 3:2 Kvinnliga byggnadsarbetare som hoppat av, erbjuds utbildning till annat yrke inom byggsektorn t ex byggyrkeslärare. 3:3 Intressera kvinnor och män med utländsk bakgrund och

Modell 2

Få fler kvinnor att stanna kvar i byggyrkena. Delprojekt/aktivitet: 2:1 Tillämpning av den kunskap som framkommit i den förberedande fasen om varför kvinnor hoppar av från byggsektorn. 2:2 experiment med flextider och delning av tjänster för kvinnor och män. 2:3 Införande av individuella

Modell 1

Påverka värderingar och beteendemönster i positiv riktning beträffande personer med utländsk bakgrund och kvinnor inom byggsektorn. Delprojekt/aktivitet: 1:1 Mångfaldsenkät till företaget för kartläggning. 1:2 Utbildning av personalchefer, platschefer, fackliga företrädare och arbetsledare om mångfald. 1:3 Interaktiv teater och uppföljning med tema attityder om