Modell 1

Påverka värderingar och beteendemönster i positiv riktning beträffande personer med utländsk bakgrund och kvinnor inom byggsektorn.

Delprojekt/aktivitet:

1:1 Mångfaldsenkät till företaget för kartläggning.
1:2 Utbildning av personalchefer, platschefer, fackliga företrädare och arbetsledare om mångfald.
1:3 Interaktiv teater och uppföljning med tema attityder om mångfald ute på arbetsplatser.
1:4 Seminarium med ”vittne” som är har utländsk bakgrund och/eller är kvinna i byggsektorn.
1:5 Utveckla nätverk av lagbasar som vill arbeta med ökad mångfald.
1:6 Mentorskap av t ex lagbas eller utbildad yrkesarbetare, för blivande yrkesarbetare som har utländsk bakgrund eller är kvinna.
1:7 Argumentbank skapad av lagbasarna själva för att har bra svar när mångfaldsfrågorna och frågorna om jämställdhet kommer.
1:8 Diskussionsmaterial och undervisningsmaterial ur segregerings- och genusperspektiv för arbetsplatser tas fram.

Modell 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *